CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN AN KHÁNH - BẮC GIANG
Đ/c: Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc giang, Việt Nam

ĐT: (84) 204 3585 268; Fax: (84) 204 3693 268
Website: www.nhietdienankhanhbacgiang.com.vn / Email: vanthu@nhietdienankhanhbacgiang.com.vn


Họ và tên:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số Faxx:
Email:
Nội dung liên hệ:
Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
  • Album test 1
  • Album test 3
  • Album test 2
Liên kết